• Thema 1: Wonen in Waalre

  De inwoners kiezen zelf de onderwerpen bij de thema's die ze van belang vinden, maar zijn ook zelf verantwoordelijk om aanhang te mobiliseren.

   

   

  Anders wonen

  Meer aandacht voor specifieke doelgroepen zoals ouderen en beginners. Betaalbaar en gericht op collectiviteit.

  De aanbevelingen van de commissie zijn vooral gericht op ondersteuning van het vermogen van ouderen goed voor zichzelf en elkaar te zorgen <…> Bij het realiseren van geschikte woonmogelijkheden denkt de commissie vooral aan vormen van (semi-) collectief en geclusterd wonen: woonvormen die het ouderen makkelijk maken om elkaar bij te staan”
  (kamerbrief van Hugo de Jonge 2-juli-2020)

   

  Meer informatie in de boekenkast 

  Natuurbeheer

  Overzicht van de natuur in Waalre

  Het Dommeldal is geen aaneengesloten natuurgebied. Het is opgedeeld in enkele kleinere stukken. Het zuidelijkst liggen de Elshouters, nabij het buurtschap Loon. Verder naar het noorden zijn er de Heuvelse Putten en de Hogt.

  Vanuit café De Hut van Mie Pils is het Meeuwven en omgeving een geliefd wandeldoel. Rond het Meeuwven staat op veel plaatsen gagel, een beschermde plantensoort. Afwisseling van bos en heide zorgen voor een gevarieerde wandeling.

  Na het Valkenswaardse gedeelte is onlangs ook het Waalrese gedeelte van de Tongelreep opgeknapt. Hier en daar oogt de beekloop nog wat kaal, maar dat zal snel veranderen.

  In de gemeentelijke bossen ten oosten van het kerkdorp Waalre liggen verschillende mooie vennen. De natuurwerkgroep Waalre zet zich jaarlijks in om de vennen open te houden.

 • Thema 2: Sociaal Gezond Waalre

  De inwoners kiezen zelf de onderwerpen bij de thema's die ze van belang vinden, maar zijn ook zelf verantwoordelijk om aanhang te mobiliseren.

  2.1 Positieve gezondheid

  Een bredere manier van kijken naar gezondheid

  Positieve Gezondheid is een manier om breder naar gezondheid te kijken. In de zorg gaat de aandacht naar klachten en gezondheidsproblemen. En hoe die op te lossen. Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Bij Positieve Gezondheid ligt het accent niet (alleen) op ziekte, maar op de mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Met die bredere benadering draag je bij aan het vermogen van mensen om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen in het leven om te gaan en zoveel mogelijk de eigen regie te houden.

   

  Meer informatie in de boekenkast

   

  2.2 Diversiteit en inclusiviteit

  Diversiteit als meerwaarde

  Streven naar diversiteit is inmiddels gemeengoed. Daar wordt vaak een ander begrip aan toegevoegd: inclusiviteit. Dit begrip benadrukt niet zoals diversiteit de verschillen tussen mensen. Inclusiviteit gaat over onderlinge verbondenheid. Een inclusieve samenleving is een samenhangend geheel van mensen die zich tot elkaar verhouden en zich met elkaar identificeren.

  Inclusiviteit draagt ertoe bij dat mensen oog hebben voor elkaar en elkaar zien staan en zitten. Inclusiviteit wakkert saamhorigheid aan, als ook het ‘wij-gevoel’. Dat doet mensen goed en verhoogt het (werk)geluk en het energieniveau in de samenleving.

   

  Meer informatie in de boekenkast

  2.3 Armoede

  A small tagline

  Meedoen kost vaak geld. Daarom is er een verband tussen armoede en sociale uitsluiting. Vooral voor kinderen kan armoede ervoor zorgen dat zij niet mee kunnen doen op school en met sport, muziek en dans. Maar ook voor volwassenen belemmert armoede actieve deelname aan de samenleving. Niet meedoen heeft een negatief effect op gedrag, gezondheid en (school)prestaties en vergroot de kans op armoede in de toekomst.

   

  Meer informatie in de boekenkast

  2.4 Zorg-coöperatie

  Meer zorg tegen minder kosten

  Een zorgcoöperatie is een netwerk van inwoners in een dorp of wijk die zelf hulp en zorg regelen. Het is een vereniging met leden die samen een bedrijf runnen. De leden zijn samen eigenaar van de coöperatie. Ze zijn ook samen verantwoordelijk voor het welzijn van de inwoners in het dorp of de wijk.

  Een zorgcoöperatie levert diensten aan de leden en werkt vaak samen met professionele zorgorganisaties, gemeenten en vrijwilligers.

  Misschien regelt een zorgcoöperatie zorg in de buurt beter dan de gemeente. Een zorgcoöperatie mag de gemeente daarom een voorstel sturen. Dit recht is vastgelegd in de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).