• Waarom dit initiatief?

  “De burger is slimmer dan de kiezer”

  (David van Reybrouck in Buitenhof 24 mei 2020)

  Groter denken...

  Waalre-in-dialoog kan het dorpse karakter versterken door middel van een sterk sociaal weefsel waarbij de burger zich betrokken voelt bij maatschappelijke en/of ‘Waalre-brede’ thema’s.

  De hedendaagse complexe en individuele samenleving geeft noodzaak voor een goed functionerend sociaal weefsel.

  De burger wil niet alleen meer worden geïnformeerd over de plannen van de lokale overheid (transparantie). Men wil regie hebben in de ontwikkeling van de eigen leefomgeving. Dit is nodig om eigenaarschap te creëren over die eigen leefomgeving. Geen afwachtende houding ten aanzien van de lokale overheid, maar proactief dingen in gang zetten.

  Kleiner doen!

  Activeren van burgerinitiatieven om de (directe) leefomgeving te verbeteren.

  Burgers ondernemen steeds vaker actie in hun omgeving. Ze bedenken een oplossing voor het onderhoud van speeltuinen of de groenvoorziening. Hierdoor veranderen de verhoudingen tussen overheid en burgers.

  Veel burgers voelen zich betrokken bij hun wijk of omgeving en zetten zich daar vrijwillig voor in. Ze doen vrijwilligerswerk of organiseren schoonmaakacties in de straat om de leefbaarheid te verbeteren. Ze kopen collectief zonnepanelen in. Ze richten een lokale zorgcoöperatie op. Of ze praten mee over de gemeentebegroting. Dit heet burgerparticipatie.