• Boekenkast Algemeen

  Heb je ook een artikel of video over dit thema die je wil delen? Stuur je inzending naar waalre.in.dialoog@gmail.com voorzien van titel, toelichting en URL

  Het weefsel der mensheid

  30 september 2020

  Een prachtig verhaal over het sociale weefsel in beeld en geluid

   

  Hierbij de link naar Carlijn Kingma's fenomenale kunstwerk Het weefsel der mensheid
  Er valt veel over te zeggen, maar je moet het vooral zien! Ga er even voor zitten. De audiotour die Carlijn bij haar werk heeft gemaakt, biedt een goede introductie, maar ook daarna kun je nog uren door haar kaart dwalen.

   

  Gemeente Waalre

  Burgerparticipatie in Waalre

  https://www.waalre.nl/burgerinitiatief . De gemeente werkt graag samen met inwoners aan een nog fijnere, mooiere en betere woongemeente. De gemeente vindt het belangrijk dat u ideeën deelt en samenwerkt aan het verbeteren van de leefomgeving.

  Prof. Jan Rotmans

  Jij als individu kunt meer veranderen dan dat je denkt

  Professor Jan Rotmans over aanpassen in een veranderende wereld. Omarm je de chaos, of ga je deze uit de weg? Jij als individu kunt meer veranderen dan dat je denkt!

  Vereniging Nederlandse Gemeenten

  Voorbeelden van burgerparticipatie

  ttps://vng.nl/artikelen/burgerparticipatie-websites Databank met praktijkvoorbeelden burgerparticipatie van de Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG).

  Kracht in NL

  Website met info over plannen in de samenleving

  https://krachtinnl.nl/ Een platform met nieuws en informatie over ideeën en plannen in de samenleving.

   

  Burgercoöperaties

  Website over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid

  Het weblog tijdvoorsamen.nl geeft informatie over de veranderende relatie tussen samenleving en overheid met de volgende onderwerpen.

  - wijkondernemingen: Bewoners nemen daarbij zelf initiatief in hun woonomgeving en hebben het vervolgens ook voor het zeggen.

  - Rol van de Raad: Van gemeenteraadsleden wordt verwacht dat ze weten welke initiatieven er zijn om daar vervolgens ruimte voor te creëren.

  - Gemeente en Gemeenschap: Hoe doe je dat: loslaten, ruimte geven en faciliteren?

  - Burgercoöperaties: U leest er inspirerende verhalen over bijvoorbeeld zorg- en energiecoöperaties

   

 • 1. Boekenkast Wonen in Waalre

  Heb je ook een artikel of video over dit thema die je wil delen? Stuur je inzending naar waalre.in.dialoog@gmail.com voorzien van titel, toelichting en URL

  Een huis voor iedereen

  4 oktober 2020

  Dat vraag om meer creativiteit van het woonbeleid: Geef burgers meer vrijheid en beperk de vrije markt.

   

  Lees dit inspirerende artikel uit MaatschappijWij over mogelijkheden tot meer woonruimte zonder ons heil te zoeken in nieuwbouw.

  Ook een artikel uit de Correspondent of het een idee is om woningen beter te verdelen, in plaats van massaal nieuwe woningen te bouwen. Uit onderzoek is gebleken dat als we woningruimte zouden herverdelen, er genoeg plek is voor drie miljoen extra mensen.

  Er zijn veel mogelijkheden om ruimte creëren voor héél veel mensen, maar dat vraagt wel om creativiteit in het woonbeleid.

  Oud en zelfstandig wonen

  28 september 2020

  Visie op zelfstandig wonen met zorg door en voor elkaar

  Via deze link naar de Rijksoverheid kunt u (de samenvatting van) het rapport downloaden over Oud en Zelfstandig Wonen in 2030

  Omgevingsvisie Waalre

  Hoe ziet de toekomst van Waalre eruit?

  Link naar de website van gemeente Waalre. Hoe ziet Waalre eruit in 2040? Waar bouwen we woningen en voor wie? Hoe gaan we om met buitengebied en de groenvoorziening in de wijken?

  Kansen voor het buitengebied

  Regionale landbouw als ontmoetingsplek en gemeenschappelijke activiteiten

  https://nl.urbangreenbluegrids.com/agriculture/ Wat nieuw is in de ontwikkeling van de nieuwe stadslandbouw is dat de tuinen niet meer individuele oases van rust zijn om je als individu terug te trekken, maar dat de productie-stadstuinen over het algemeen plekken van ontmoeting en van gemeenschappelijke activiteiten vormen. De meest recente stadstuinen in New York, Londen en Berlijn zijn even kleurrijk en verschillend als de steden zelf. Ze openen zich naar de stad en nodigen uit om deel te nemen.

 • 2. Boekenkast Sociaal Gezond Waalre

  Heb je ook een artikel of video over dit thema die je wil delen? Stuur je inzending naar waalre.in.dialoog@gmail.com voorzien van titel, toelichting en URL

  30 september 2020

  Artikel uit De Groen Amsterdammer door Michael J. Sandel

  Via deze link komt u bij dit artikel uit de Groene Amsterdammer

  De elite kijkt neer op het werk dat door arbeiders wordt verricht, maar ook op de arbeiders zelf. Het tijdperk van de verdienste heeft de sociale verbanden kapotgemaakt. We moeten die verbanden repareren om de waardigheid van werk nieuw leven in te blazen.

   

  Positieve gezondheid

  28 september 2020

  Diverse links naar informatie over Positieve Gezondheid

  Het gedachtengoed van Positieve Gezondheid is wetenschappelijk onderzocht door arts Machteld
  Huber, tevens oprichter van het IPH ofwel Institute of Positive Health
  Voor meer informatie volg deze link


  Inmiddels wordt het gedachtengoed al omarmt door de GGD en deze hebben een infographic gemaakt voor de Positieve Gezondheid in de gemeente Waalre
   

  Hoe staat het met uw Positieve Gezondheid? Doe hier de test.

  CBS

  Feiten en cijfers over armoede in Nederland

  Feiten en cijfers van het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS) over armoede in een uitzending van RTL Z (2019)

  Stille Armoede

  Een 'verborgen' feit

  Het beeld van armoede in Nederland is niet altijd duidelijk. Veel problemen zijn onzichtbaar en dan spreken we over "stille armoede".

  Diversiteit

  Een artikel over diversiteit

  Een artikel uit het blad Management Impact over diversiteit en inclusiviteit. Synergie creëren tussen verschillende soorten mensen, talenten en vaardigheden is de uitdaging van de eeuw. Het is niet alleen zaak om verschillende soorten mensen aan tafel te krijgen, maar ook om ze aan tafel te houden.

   

  Zorgcoöperatie

  Een link naar de website van de Rijksoverheid over medezeggenschap in de vorm en inhoud van de zorg

  Via deze link krijg je informatie van de Rijksoverheid over de zorgcoöperatie

  Een zorgcoöperatie biedt flexibele, nabije, persoonlijke en continue zorg. Doordat de zorgcoöperatie gezamenlijk voor haar leden producten en/of diensten inkoopt, kunnen de zorgkosten dalen. Zorgcoöperaties bieden daarnaast ruimte voor vrijwilligerswerk. Verder hebben bewoners direct medezeggenschap over de vorm en inhoud van hun zorg.